Småskrake

 

Lokal: Prästgrundet, Hälsingland
Datum: 21 maj 2009

Bildinformation:

En skrake med brunt huvud - vid detta datum en hona! Tittar vi på näbben ser vi att den är ganska smal med en nästan obefintlig krok i näbbspetsen. Detta är typiskt för just småskrake. Notera också att den bruna huvan ej har en knivskarp gräns mot den grå halsen vilket skulle ha varit fallet om det varit en storskrake.
Fotograf: Stefan Persson