Smutsgam

 

Lokal: Eilat, Israel
Datum: Mars 1996

Bildinformation:

Den adulta fågeln har helt vita täckare och vit kilformad stjärt.
Fotograf: Stefan Persson