Sommargylling (Oriolus oriolus) Eurasian Golden Oriole
Sommargylling (Oriolus oriolus) Eurasian Golden Oriole

Lokal: Brötgrind, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2016-05-30 
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Notera stor gul handtäckarfläck och gulspetsade yttre stjärtpennor. Typiskt för den adulta hanen är vidare rent gul kropp och rent svart vinge.