Spillkråka

 

Lokal: Jonskär, Hälsingland
Datum: Sommaren 2000

Bildinformation:

Tittar vi noga ser vi att endast bakre delen av hjässan är röd - hona!
Fotograf: Dick Munther