Spillkråka

 

Lokal: Inre Norrfjärd, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 18 augusti 2007

Bildinformation:

Spillkråkan är vår största hackspett. Notera vitt öga. Könen skiljer sig åt då hanen har hela hjässan röd (som hos bildfågeln) medan endast bakre delen av hjässan är röd hos honan.
Fotograf: Olle Nilsson