Stäppörn (Aquila nipalensis) Steppe EagleStäng fönster
Stäppörn (Aquila nipalensis) Steppe Eagle

Lokal: Mellby, Öland
Datum: 2006-10-08
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Notera lång arm och djupt "fingrade" handpennor.