Stäppvipa

 

Lokal: Salsta slott, Lena, Uppland
Datum: 11 maj 2010

Bildinformation:

Bakifrån syns att ögonbrynsstrecken går ihop i nacken. Denna karaktär i kombination med mörk hätta har stäppvipa gemensamt med fjällpipare!
Fotograf: Thomas Tiger