Stentrast

 

Lokal: Spanien
Datum: April/maj 2006

Bildinformation:

En grann trast som företrädelsevis återfinns på höjder över 1500m. Här en hane.
Fotograf: Thomas Tiger