Storlom

Storlom (Gavia arctica) Black-throated Loon
Lokal:

Mödänge, Hälsingland

Datum: 17 maj 2012

Bildinformation:

Svart hakfläck i kombination med ryggsidans teckning säger oss att bildfågeln är adult. Trots att fågeln ligger lågt i vattnet kan man skönja den vita flankfläcken. Går det att avgöra könet? Nej, könen är lika tecknade hos lommar.
Fotograf: Leif Larsson