Större korsnäbb

 

Lokal: Hölick, Hälsingland
Datum: Oktober 2006

Bildinformation:

En gulgrön korsnäbb säger oss att det är en hona, men av vilken art? Ja, vi behöver bara titta på den kraftiga näbben så ser vi att det rör sig om en större korsnäbb. Notera framförallt den undre näbbhalvan (en riktig "träsko"!) som nästan är lika grov som den övre. Hos större korsnäbb sticker inte undre näbbhalvans spets fram ovanför övre näbbhalvan (sett i profil) vilket ofta är fallet hos mindre korsnäbb.
Fotograf: Stefan Persson