Större piplärka

Lokal:

Kämpingedungen, Höllviken, Skåne

Datum: 15 oktober 2011

Bildinformation:

Piplärkor är inte det lättaste man kan ge sig på att artbestämma! Men går man igenom karaktärerna en efter en så klarnar oftast bilden. Hör man dessutom locklätet (om man är i fält) så brukar man till slut hamna rätt. Bildfågeln har en lång och kraftig näbb vilket är typiskt för större piplärka, men även för fältpiplärka. Tittar vi på tygeln så ser den ljus ut vilket utesluter fältpip (som har mörk tygel). Vi kan även se att flanken är beige och verkar ostreckad – ytterligare en karaktär som stämmer bra med större piplärka. Avgörandet kommer när vi ser den långa bakklon som i kombination med de övriga karaktärerna säger oss att det är en större piplärka!
Fotograf: Lena Radler