Storspov

Lokal:

Hamrångeängarna, Gästrikland

Datum: 15 april 2011

Bildinformation:

En spov med en nedåtböjd kraftig näbb – småspov eller storspov! Näbben är tämligen kort och skulle kunna passa på hane storspov (eftersom honan normalt har en längre näbb). Men en hona småspov skulle eventuellt kunna ha en lika lång näbb som bildfågeln. Tittar vi på huvudet så ser det ganska enhetligt tecknat ut, vilket är typiskt för storspov. En småspov skulle ha uppvisat ett mer distinkt tecknat huvud med mörkt ögonstreck och mörka hjässidesstreck. Alltså en hane storspov!
Fotograf: Angus Thomson