Strandskata (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher 
Strandskata (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher

Lokal: Island
Datum: 2012-07-04
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Ungfåglar har en grå färg där de adulta är svart. Notera även gråaktiga ben och ljusare näbb.