Strandskata (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher 
Strandskata (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher

Lokal: Island
Datum: 2012-06-25
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Lång röd näbb, brett vitt vingband och vit bakrygg är karaktärer som avslöjar en flygande strandskata.