Strömand

Lokal:

Island

Datum: Juli 2012

Bildinformation:

En adult hane strömand går inte att förväxla med någon annan and. De vita teckningarna på den blågrå bottenfärgen är lätt att se även på långt håll.
Fotograf: Lena Radler