Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) European Stonechat
Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) European Stonechat

Lokal: Solberga, Öland
Datum: 2004 (maj)
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Bildfågeln uppvisar en halssidesfläck som ser ut att nå långt bak i nacken. Detta indikerar vitgumpad buskskvätta men eftersom fågeln vrider huvudet så kan karaktären missbedömas. Tittar vi noggrannare på buksidan så ser det också ut som större delen av undersidan är tonad i orange, vilket är en karaktär för svarthakad buskskvätta. Lurig fågel, och vi kan inte enbart av denna bild säkert avgöra arttillhörigheten.