Svarthakedopping

Lokal:

Ekeby våtmark, Sörmland

Datum: 11 juli 2004

Bildinformation:

Svarthaken har här påbörjat ruggningen till den mindre färggranna vinterdräkten.
Fotograf: Lena Radler