Svartvingad vadarsvala

 

Lokal: Ledskär, Uppland
Datum: 8 augusti 2004

Bildinformation:

Notera vadarsvalans typiska kluvna stjärt!
Fotograf: Thomas Tiger