Talltita

 

Lokal: Ina, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 22 oktober 2010

Bildinformation:

Typiskt för talltita (jämfört med entita) är det stora huvudet. Bildfågeln uppvisar ett kraftigt huvudparti med kraftig ”tjurnacke” vilket gör att man inte behöver tveka om artbestämningen.
Fotograf: Angus Thomson