Taltrast

Lokal:

Bollegården, Hälsingland

Datum: April 1999

Bildinformation:

Hona och hane är dräktmässigt lika hos taltrast. Åldern är svår att säkert bestämma men de mörkspetsade handtäckarna med ljust ytterfan skulle kunna tyda på en yngre individ (2K).
Fotograf: Stefan Persson