Tamduva

 

Lokal: Hudiksvall, Hälsingland
Datum: 7 november 2007

Bildinformation:

Bildfågeln uppvisar ett utseende som är ganska vanligt hos tamduva. Huvudets teckning påminner om skogsduvans, men notera att tamduvan ofta uppvisar två tydliga svarta vingband. Ljusgrå ovansida skiljer också mot skogsduva.
Fotograf: Stefan Persson