Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)  European Shag  
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)  European Shag

Lokal: Runde, Norge
Datum: 1998
Fotograf: StefanPersson 
Bildinformation: Notera smal näbb och hals.