Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)  European Shag  
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)  European Shag

Lokal: Isle of May, Skottland
Datum: 2018-04-01
Fotograf: Angus Thomson
Bildinformation: Två adulta toppskarvar i häckningsdräkt. Notera den framåtriktade tofsen (som efter häckningen fälls).