Tornseglare

 

Lokal: Ålsjön, Hälsingland
Datum: 12 juli 2007

Bildinformation:

Notera jämnmörk ovansida och ganska djupt kluven stjärt. Den ljusa strupfläcken är förhållandevis otydlig vilket indikerar att bildfågeln är adult (juvenila tornseglare har mer markerad vit strupfläck och även lite vitt i pannan).
Fotograf: Stefan Persson