Trädgårdssångare

Lokal:

Ålsjön, Hälsingland

Datum: 26 juni 2005

Bildinformation:

En ganska oansenlig sångare som p.g.a. sitt skygga leverne oftare känns igen på sången än på utseendet. Kanske kan vi ana att bildfågeln uppvisar en grå ”boa” på halssidan vilket är en typisk karaktär hos trädgårdssångare!
Fotograf: Stefan Persson