Trädlärka

 

Lokal: Flygstaden, Hälsingland
Datum: Augusti 2002

Bildinformation:

Notera det tydliga ögonbrynsstrecket som går ihop i en kil i nacken.
Fotograf: Stefan Persson