Trädlärka

 

Lokal: Alirs öga, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 25 maj 2006

Bildinformation:

En lärka sittande på ledningen. Men vad är det för art? Vi får börja med att konstatera att stjärten är ganska kort. Det stämmer bra med trädlärka! Om man sedan följer vingens kant ser man dessutom det för trädlärka typiska mönstret av "ljust-mörkt-ljust" (vilket bildas av handtäckarna som är mörka med ljusa spetsar och ljus basal del)!
Fotograf: Stefan Persson