Trastsångare

 

Lokal: Spanien
Datum: 2 maj 2006

Bildinformation:

En stor sångare med kraftig näbb. Notera att undre näbbhalvan är ljus på inre delen. Hos trastsångaren är handpenneprojektionen ungefär lika med tertiallängden. Typiskt är också ljust ögonbrynsstreck och mörk tygel.
Fotograf: Lena Radler