Tretåig hackspett

Lokal:

Granskärs våtmark, Hälsingland

Datum: 24 mars 2005

Bildinformation:

En doldis som ofta är svår att få syn på! Tretåig hackspett hittar man företrädesvis i gammal barr- eller blandskog, ofta med inslag av döda granar. Den gula hjässan säger oss att det är en hane. Honan saknar gult i den annars streckade hjässan.
Fotograf: Thomas Tiger