Turkduva (Streptopelia decaocto) Eurasian Collared Dove