Vattenrall

 

Lokal: Råstasjön, Uppland
Datum: 14 mars 2010

Bildinformation:

Vattenrallen flyttar om hösten normalt till västra och sydvästra Europa, men arten är härdig och vissa individer övervintrar därför i Sverige. Bildfågeln är adult med blygrått framparti och tvärbandat bakparti. Notera lång näbb vars undre del är röd (precis som iris), samt vita undre stjärttäckare. Könen är lika i utseende.
Fotograf: Lena Radler