Vigg (Aythya fuligula) Tufted Duck

 
Vigg (Aythya fuligula) Tufted Duck Vigg (Aythya fuligula) Tufted Duck Vigg (Aythya fuligula) Tufted Duck
Vigg (Aythya fuligula) Tufted Duck Svenskt namn (Latin) Engelska Svenskt namn (Latin) Engelska