Vitögd dykand

 

Lokal: Nyländadammen, Uppland
Datum: 6 maj 2007

Bildinformation:

Notera den vita akterspegeln.
Fotograf: Lena Radler