Krysslista 2013
Arter sedda under  "Söderhamn januari bird race"
Rangordnade i grupper efter lätthet att X  Alla
  Lag Damms. Ringm H-vall Bör koll Hum Dum Hans Gre 19-jan
  Art 35 38 37 27 30 25 48
1 gräsand 1 1 1 1 1 1 1
2 knipa 1 1 1 1 1 1 1
3 storskrake 1 1 1 1 1 1 1
4 tamduva 1 1 1 1 1 1 1
5 st. hackspett 1 1 1 1 1 1 1
6 talltita 1 1 1 1 1 1 1
7 svartmes 1 1 1 1 1 1 1
8 blåmes 1 1 1 1 1 1 1
9 talgoxe 1 1 1 1 1 1 1
10 nötväcka 1 1 1 1 1 1 1
11 nötskrika 1 1   1 1   1
12 skata 1 1 1 1 1 1 1
13 kaja 1 1 1 1 1 1 1
14 kråka 1 1 1 1 1 1 1
15 gråsparv 1 1 1 1 1   1
16 pilfink 1 1 1 1 1 1 1
17 grönfink 1 1 1   1 1 1
18 domherre 1 1 1 1 1 1 1
19 gulsparv 1 1 1 1 1 1 1
20 tofsmes   1 1 1   1 1
21 storskarv     1       1
22 gråtrut 1   1 1     1
23 gråspett   1 1       1
24 sidensvans   1         1
25 strömstare 1 1 1 1 1 1 1
26 björktrast 1   1   1 1 1
27 trädkrypare 1     1   1 1
28 korp 1 1 1 1   1 1
29 bofink 1 1     1   1
30 steglits     1       1
31 gråsiska 1 1 1   1   1
32 sångsvan 1 1 1 1 1 1 1
33 järpe   1         1
34 orre 1   1       1
35 tjäder              
36 havsörn 1   1   1   1
37 duvhök 1   1       1
38 sparvhök   1 1     1 1
39 havstrut     1   1   1
40 kungsfågel   1 1       1
41 turkduva 1     1     1
42 koltrast 1 1 1 1 1   1
43 grönsiska 1 1 1   1   1
44 alfågel   1         1
45 salskrake   1         1
46 kungsörn   1         1
47 stjärtmes 1 1   1 1   1
48 snösiska   1         1
49 bläsand 1 1 1   1 1 1
Dammsugarna
Thomas Tiger
Jan Lundstedt
Ringmärkarna
Stefan Persson
Robert Lindberg
Huddik
Mats Axbrink
Lars-Göran Lindström
Mats Sundkvist
Bör Kollas
Gunnar Andersson
Bengt Göthe
Tord Swales
Hans o Greta
Hans Larsson
Gunnel Edenström
Lasse Henningsson
Humle o Dumle
Ann-Mari Ekdahl
Sandra Dewerud
Kicki Jonsson