SFK bird race 2015
 
Rangordnade efter lätthet att kryssa 
Alla
Antal Lag Bör koll Ljusne  Hudik Ringm   2015
arter Art 22 36 31 41   44
1 gräsand 1 1 1 1   1
2 knipa 1 1 1 1   1
3 storskrake 1 1 1 1   1
4 tamduva 1 1 1 1   1
5 st. hackspett 1 1 1 1   1
6 blåmes 1 1 1 1   1
7 talgoxe 1 1 1 1   1
8 nötväcka 1 1 1 1   1
9 skata 1 1 1 1   1
10 kaja 1 1 1 1   1
11 kråka 1 1 1 1   1
12 gråsparv   1 1 1   1
13 pilfink 1 1 1 1   1
14 grönfink 1 1 1 1   1
15 domherre 1 1 1 1   1
16 gulsparv 1 1 1 1   1
17 strömstare   1   1   1
18 talltita 1 1 1 1   1
19 björktrast   1 1 1   1
20 koltrast   1 1 1   1
21 svartmes   1 1 1   1
22 nötskrika 1     1   1
23 gråsiska            
24 gråtrut   1 1 1   1
25 tofsmes 1 1   1   1
26 korp 1 1 1 1   1
27 havsörn 1 1 1     1
28 sidensvans   1 1 1   1
29 grönsiska            
30 stjärtmes       1   1
31 trädkrypare   1 1 1   1
32 havstrut 1 1 1 1   1
33 kungsfågel     1 1   1
34 sparvhök            
35 turkduva       1   1
36 steglits     1 1   1
37 orre            
38 snösiska            
39 gråspett            
40 sångsvan 1 1 1 1   1
41 knölsvan   1 1 1   1
42 fiskmås   1 1 1   1
43 bofink   1       1
44 storskarv            
45 duvhök       1   1
46 bergfink            
47 stare            
48 bläsand            
49 kanadagås            
55 gärdsmyg   1   1   1
50 järpe            
51 spillkråka            
52 salskrake   1   1   1
53 kungsörn            
54 gröngöling            
56 varfågel            
57 alfågel            
58 bändelkorsnäbb            
59 vattenrall            
60 sävsparv            
61 stenknäck            
62 rödvingetrast   1       1
63 kricka   1   1   1
64 mindre korsnäbb       1   1
65 fasan       1   1
1. Ringmärkarna
Robert Lindberg
Stefan Persson
2.  Ljusne Bird Fighters
Jan Lundstedt
Thomas Tiger
3. Alförrädare finns bara i Hudiksvall
Mats Sundkvist
Lars Göran Lindström
Mats Axbrink
4. Bör kollas
Angus Thomson
Bengt Göthe
Gunnar Andersson