Krysslista
Arter sedda under  "Söderhamn januari bird race" 2014
Rangordnade i grupper efter lätthet att X  Alla
  Lag Alla år Ringm Huddik Rengsjöexpress Hans o Bör koll     18-jan
  Art 61 41 35 39 27 26 0 0 49
4 gräsand 1 1 1 1 1 1     1
4 knipa 1 1 1 1 1 1     1
4 storskrake 1 1 1 1 1 1     1
4 tamduva 1 1 1 1 1 1     1
4 st. hackspett 1 1 1 1 1 1     1
4 talltita 1 1   1 1 1     1
4 svartmes 1 1 1 1 1 1     1
4 blåmes 1 1 1 1 1 1     1
4 talgoxe 1 1 1 1 1 1     1
4 nötväcka 1 1 1 1 1 1     1
4 nötskrika 1 1 1 1 1 1     1
4 skata 1 1 1 1 1 1     1
4 kaja 1 1 1 1 1 1     1
4 kråka 1 1 1 1 1 1     1
4 gråsparv 1 1 1 1 1 1     1
4 pilfink 1 1 1 1 1 1     1
4 grönfink 1 1 1 1 1 1     1
4 domherre 1 1 1 1 1 1     1
4 gulsparv 1 1 1 1 1 1     1
4 tofsmes 1 1   1   1     1
3 storskarv 1                
3 fiskmås 1 1 1 1         1
3 gråtrut 1 1 1 1         1
3 gråspett 1     1         1
3 sidensvans 1 1 1 1 1       1
3 strömstare 1 1 1 1 1 1     1
3 björktrast 1 1 1 1 1 1     1
3 trädkrypare 1 1   1         1
3 korp 1 1             1
3 bofink 1                
3 steglits 1 1   1         1
3 gråsiska 1 1 1 1 1       1
3 sångsvan 1 1 1 1 1 1     1
3 knölsvan 1 1 1 1 1 1     1
3 järpe 1                
3 orre 1   1 1         1
3 tjäder                  
3 havsörn 1 1 1 1         1
3 duvhök 1   1           1
3 sparvhök 1 1 1           1
3 havstrut 1 1 1 1 1 1     1
3 spillkråka 1                
3 kungsfågel 1 1   1         1
2 kanadagås 1                
2 turkduva 1 1             1
2 koltrast 1 1 1 1 1 1     1
2 stare 1                
2 grönsiska 1   1           1
2 bergfink 1     1         1
2 vigg                  
2 ejder                  
2 sjöorre                  
2 svärta                  
2 salskrake 1                
2 småskrake                  
2 kungsörn 1                
2 sparvuggla                  
2 kattuggla                  
2 gröngöling 1                
2 mi. Hackspett                  
2 gärdsmyg 1 1 1           1
2 stjärtmes 1     1         1
2 varfågel 1     1         1
2 mi. Korsnäbb                  
2 st. korsnäbb                  
2 alfågel 1                
2 tobisgrissla                  
2 berguv                  
2 slaguggla                  
2 pärluggla                  
2 tretåig hackspett                  
1 bergand                  
1 lappuggla                  
1 vinterhämpling                  
1 nötkråka                  
1 snösiska 1 1             1
1 Bändelkorsnäbb 1                
1 tallbit                  
1 stenknäck 1 1             1
1 rödhake                  
1 bläsand 1                
1 kricka                  
1 rapphöna                  
1 fasan                  
1 smålom                  
1 storlom                  
1 smådopping                  
1 gråhakedopping                  
1 ormvråk                  
1 fjällvråk                  
1 sothöna                  
1 skogsduva                  
1 ringduva                  
1 hökuggla                  
1 hornuggla                  
1 kungsfiskare                  
1 järnsparv                  
1 rödvingetrast                  
1 dubbeltrast                  
1 svarthätta                  
1 skäggmes                  
1 lavskrika                  
1 råka                  
1 hämpling                  
  Vattenrall 1   1           1
  Sävsparv 1 1             1