Söderhamns Fågelklubb

 

Om fåglar

Svarthakedopping

Välj något av följande ämnen!

Minikurs om fåglar i allmänhet Systematik, flygförmåga, sinnen, läten, föda, ruggning och flyttning.
   
Fågelskådning, en aktivitet för alla hela året! Hur artbestämmer man en fågel? Hur får man fåglar till tomten?
   
När kommer vårfåglarna? Beräknade medelvärden för vårfåglarnas ankomst i Söderhamn mellan åren 2001 och 2023.
Blankett för vårfåglarna En blankett som du kan skriva ut och själv fylla i när dina första vårfåglar kommer. Blanketten visar fjolårets observationer i Söderhamn så att du har lite att jämföra med.
Ringmärkta fåglar, Söderhamn Lista över fåglar ringmärkta på Granskär och Prästgrundet.
   
Återfynd Lista över återfynd av fåglar ringmärkta i närområdet.
   
SFK BIRD RACE Inbjudan, statistik m.m.
   
Vårfåglar inpå knuten Inbjuden
   
Fågeltornskamp SFK Statistik .html

Kurs om fåglar?

Vi brukar arrangera nybörjarkurser om efterfrågan finns. Dessa kurser sker då i samarbete med studiefrämjandet. Kontakta studiefrämjandet vid intresse.