Ringmärkning Granskär 2010-09-11

I mitten av september var det dags för den årliga ringmärkningen på Granskär. Ett 20-tal intresserade hade sökt sig upp till paviljongen för att på nära håll se de fåglar som Stefan Persson och Robert Lindberg plockade ur näten.

Ringmärkningen kan börja
Efter att Stefan och Robert satt upp näten nere i vassen blir det en stunds väntan innan ringmärkningen kan börja.
Foto: Angus Thomson.

Fångst?
Stefan och Robert samlar in fångsten.
Foto: Gunnar Andersson.
Verktygslåda
En välfylld låda med diverse verktyg behövs.
Foto: Angus Thomson.
Ringar
Sådana ringar sätts på de små fåglarnas ben. Varje ring har ett eget nummer för att man vid ett återfynd ska veta av vem, var och när ringmärkningen gjordes.
Foto: Gunnar Andersson.
Järnsparv
Järnsparv.
Foto: Angus Thomson.
Steglits
Steglits.
Foto: Angus Thomson.
Taltrast
Taltrast.
Foto: Angus Thomson.
Lövsångare
Lövsångare.
Foto: Angus Thomson.
Trädgårdssångare
Trädgårdssångare.
Foto: Angus Thomson.
Ärtsångare
Ärtsångare.
Foto: Angus Thomson.
Rörsångare
Rörsångare.
Foto: Angus Thomson
Text: Bengt Göthe.
Stäng fönsterStäng fönstret