Krysslista 19-feb
Arter sedda under  "Söderhamn   bird race" 
Rangordnade efter lätthet att X 
Alla Tidigare år
Antal Lag ringm. Ljusne Bengt o Agnus       antal år antal lag
arter Art 54 44 30 0 0 58    
1 gräsand 1 1 1     1 5 26
2 knipa 1 1 1     1 5 26
3 storskrake 1 1 1     1 5 26
4 tamduva 1 1 1     1 5 26
5 st. hackspett 1 1 1     1 5 26
6 blåmes 1 1 1     1 5 26
7 talgoxe 1 1 1     1 5 26
8 nötväcka 1 1 1     1 5 26
9 skata 1 1 1     1 5 26
10 kaja 1 1 1     1 5 26
11 kråka 1 1 1     1 5 26
12 pilfink 1 1 1     1 5 26
13 domherre 1 1 1     1 5 26
14 gråsparv 1 1 1     1 5 26
15 grönfink 1 1       1 5 25
16 talltita 1 1 1     1 5 24
17 gulsparv 1 1 1     1 5 23
18 strömstare 1 1 1     1 5 23
19 koltrast 1 1       1 5 23
20 svartmes 1 1       1 5 22
21 björktrast 1 1       1 5 20
22 nötskrika 1 1       1 5 20
23 gråtrut 1 1 1     1 5 18
24 tofsmes 1 1 1     1 5 16
25 havsörn 1 1       1 5 16
26 sidensvans 1 1       1 5 16
27 trädkrypare 1         1 5 12
28 stjärtmes 1   1     1 5 11
29 kungsfågel 1         1 5 11
30 turkduva 1 1       1 5 9
31 steglits 1         1 5 9
32 sångsvan 1 1 1     1 4 19
33 gråsiska 1 1 1     1 4 18
34 korp 1 1 1     1 4 16
35 knölsvan 1 1 1     1 4 14
36 havstrut   1       1 4 12
37 grönsiska 1 1       1 4 12
38 sparvhök             4 8
39 gråspett 1 1 1     1 4 7
40 orre   1       1 4 6
41 fiskmås 1 1 1     1 3 10
42 bofink             3 7
43 snösiska             3 5
44 duvhök             3 4
45 stare   1       1 2 6
46 bläsand 1         1 2 6
47 storskarv             2 4
48 gärdsmyg 1         1 2 4
49 salskrake 1         1 2 3
50 mindre korsnäbb 1         1 2 3
51 bergfink             2 2
52 spillkråka 1 1       1 2 2
53 kanadagås 1 1 1     1 1 3
54 kricka             1 2
55 sothöna             1 2
56 snösparv             1 2
57 järpe             1 1
58 kungsörn             1 1
59 gröngöling 1         1 1 1
60 varfågel 1 1 1     1 1 1
61 alfågel             1 1
62 bändelkorsnäbb             1 1
63 vattenrall             1 1
64 sävsparv             1 1
65 stenknäck             1 1
66 rödvingetrast             1 1
67 fasan 1         1 1 1
68 berglärka             1 1
69 enkelbeckasin             1 1
70 grågås 1 1 1     1    
71 nötkråka 1   1     1    
72 vigg 1 1       1    
73 kattuggla 1 1       1    
74 sparvuggla 1         1    
75 pärluggla 1         1    
76 mindre hackspett   1       1    
77 större korsnäbb 1         1    
                   
                   
                   
1 Stefan o Robert 54
2 Janne o Siv 44
3 Bengt o Agnus 30