2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Art/Antal märkdagar 25 18 16 21 12 23 7 14 8 14 13 11 Antal
småfläckig sumphöna                               1   1
sparvhök 1 1                               2
större hackspett 2 2                         4 1 1 10
göktyta   1   7 1   1 1 1 2 1 1         1 17
ladusvala       1                         5 6
trädlärka             1                     1
trädpiplärka 1 3 3 21 3 2 4 4 1 3 4     1 2   1 53
ängspiplärka 1   11 2 2 5   1   2 5   1         30
gulärla       1         1                 2
sädesärla     1 6     1     1 5       1   1 16
gärdsmyg 6 6 2 2 1 3 1 2 2 1 4     3 9 6 12 60
järnsparv 86 90 114 67 60 116 70 25 15 89 30 12 34 23 6 15 42 894
näktergal                 2 1   1           4
rödhake 78 36 44 25 18 23 28 22 23 10 13 5 3 27 25 45 136 561
blåhake 108 81 112 136 33 66 44 38 50 110 28 54 51 39 12 46 30 1038
blåstjärt                               1   1
rödstjärt 3 3   2 1     1     1     1     6 18
buskskvätta 11 2 1 22 6 15 3 4 8 9 4 1           86
stenskvätta   3   5   1         1             10
koltrast 4 4 2                     4 1 3 1 19
bjrktrast 2 2 5 1                     1     11
taltrast 2 3 1 1                   2   1 3 13
rödvingetrast 1 2       1     2 2       1     2 11
flodsångare 1                                 1
sävsångare 137 119 1 179 44 107 41 63 116 75 56 58 50 60 28 35 33 1202
kärrsångare 11 16 5 1   3 5 23 7 1 6 2 3 3 3   9 98
rörsångare 126 131 108 119 61 110 37 33 81 79 70 45 20 32 21 14 68 1155
busksångare         1                   2     3
härmsångare 1 2   2 2   1                   2 10
höksångare 3 4 1     1       1 1             11
ärtsångare 25 22 9 14 2 5 6 7 7 41 9 2 2 8 1 3 11 174
törnsångare 22 47 31 64 17 22 9 12 14 18 10 8 5 6 4 3 6 298
trädgårdssångare 97 70 32 84 42 62 31 27 23 56 58 9 5 18 6 5 5 630
svarthätta 50 22 29 18 7 20 19 12 19 44 26 6 17 10 3 5 15 322
grönsångare         1           3       1     5
gransångare 13 25 72 16 19 18 10 34 18 114 34 17 36 8 9 17 50 510
tristis 1                 1           1 1 4
lövsångare 217 112 144 464 106 83 62 106 75 146 103 66 38 81 32 16 62 1913
brunsångare     1                             1
kungsfågelsångare       1                           1
tajgasångare                           1   5 2 8
kungsfågel 97 2 1 13 99 24 17 2 5 38     2 98 118 114 109 739
grå flugsnappare 1 1   1 2     2   3   1         5 16
svartvit flugsnappare 3 1   6     2       1   1       1 15
mindre flugsnappare           1       1             3 5
stjärtmes       12     1             7 7 49   76
talltita       1       6     1             8
tofsmes             1                     1
blåmes 22 37 43 31 6 32 10 24 38 43 21 11 7 12 2 39 16 394
talgoxe 11 9 8 47 18 43 11 18 26 15 19 3 5 34 9 37 3 316
svartmes                             6 2   8
nötväcka                 1                 1
trädkrypare 1 2 2 3 3 1 1 1 3   5     2 6 4 3 37
törnskata 14     20 4 25 6 4 8 17 2 5 4 10 1 1 2 123
mindre korsnäbb                 1                 1
pilfink 3 22 7 38 1 1 5         2           79
bofink 27 12 31 23 3 6 2 1 6   1   2 1 1   18 134
bergfink     4 2 12   1   2 2       7     1 31
grönfink 26 4 5 9 4 7 5 11 12 7         1 7 10 108
steglits 8   2 7 1   1   1 6 2   2         30
grönsiska 53     53 3           4   1   4     118
gråsiska 240 15 2 72 1 93   1   11 3   10   2 17 10 477
brunsiska 113 7 33 40         1 4 1     1 3 6 8 217
snösiska           1         1             2
stenknäck                                 1 1
domherre               1             1 6 3 11
rosenfink 2 1 5 4 3 1     1     1           18
gulsparv 8   3 3   3 3 2 3   1   2     3   31
lappsparv         1   1       1             3
videsparv 2 1 2 1     3     4             1 14
dvärgsparv                                 1 1
sävsparv 79 74 77 159 70 121 52 30 89 162 70 39 59 13 30 18 82 1224
Årsantal 1720 997 954 1806 658 1022 496 518 662 1119 605 349 360 513 362 525 782 13448