När kommer vårfåglarna till Söderhamn?

När kommer vårfåglarna till Söderhamn? Återigen redovisar vi vårfåglarnas ankomst till Söderhamns kommun. Kolla under om fåglar och vårfåglar där har du alla datum. Våren innehåller ju det trevliga inslaget att det hela tiden kommer nya arter till våra breddgrader! Som vanligt kommer kortflyttarna först och insektsätarna (som ofta övervintrar i Afrika) lite senare. Vissa år händer det att några individer av flyttande arter övervintrar hos oss, ofta vid något fågelbord. Det gäller t.ex. bofinken som varje vinter ses regelbundet vid matningar runt om i kommunen. Som Ni ser så är det kanske i slutet av februari början av mars som gäller när det handlar om att hitta de första verkliga flyttfåglarna. Klarar Du att ”slå” mediandatumet för någon art?

Art

Mediandatum

Mitt första fynd 2021

Ormvråk

13-mar

 

Sånglärka

13-mar

 

Tofsvipa

16-mar

 

Ringduva

17-mar

 

Trana

22-mar

 

Sädesärla

04-apr

 

Storspov

07-apr

 

Ladusvala

24-apr

 

Lövsångare

26-apr

 

Svartvit flugsnappare

27-apr

 

Gök

07-maj

 

Tornseglare

11-maj