SFK bird race 2024
Antal Lag Ringmärkarna Magnus Alla
  Art 37 30 39
1 gräsand 1 1 1
2 knipa 1 1 1
3 tamduva 1 1 1
4 st. hackspett 1 1 1
5 blåmes 1 1 1
6 talgoxe 1 1 1
7 nötväcka 1 1 1
8 skata 1 1 1
9 kaja 1 1 1
10 kråka 1 1 1
11 domherre 1 1 1
12 gråsparv 1 1 1
13 gulsparv 1 1 1
14 grönfink 1 1 1
15 koltrast 1 1 1
16 talltita 1 1 1
17 pilfink 1   1
18 björktrast 1 1 1
19 svartmes 1 1 1
20 havsörn 1 1 1
21 tofsmes 1   1
22 steglits 1   1
23 sångsvan 1 1 1
24 nötskrika 1 1 1
25 gråsiska 1 1 1
26 korp 1 1 1
27 sidensvans 1 1 1
28 gråtrut 1 1 1
29 trädkrypare 1   1
30 kungsfågel 1   1
31 storskrake 1   1
32 strömstare 1    1
33 gråspett 1 1 1
34 stjärtmes   1 1
35 gärdsmyg 1 1 1
36 grönsiska 1 1 1
37 bofink   1 1
38 mindre korsnäbb 1   1
39 kricka 1   1