Fågeltornskampen                            
  alla år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
smålom 1   1 1   1   1 1   1   1  
storlom 1             1 1 1   1 1 1
skäggdopping 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gråhakedopping 1   1 1 1 1 1              
svarthakedopping 1         1       1 1 1 1  
storskarv 1     1         1 1 1 1 1 1
gråhäger 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
knölsvan 1         1 1         1 1  
sångsvan 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sädgås 1   1 1       1     1 1    
spetsbergsgås 1   1         1       1   1
grågås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fjällgås 1                 1        
kanadagås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vitkindad gås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bläsand 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
snatterand 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  
årta                           1
kricka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gräsand 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
skedand 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  
brunand 1               1          
vigg 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
knipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
salskrake 1             1 1 1 1 1 1 1
storskrake 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
havsörn 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
brun kärrhök 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
blå kärrhök 1         1   1 1 1 1      
stäpphök 1   1           1 1        
duvhök 1       1 1     1 1 1   1 1
sparvhök 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ormvråk 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fjällvråk 1           1              
fiskgjuse 1   1   1 1 1   1 1     1 1
pilgrimsfalk 1   1         1         1  
tornfalk 1   1 1 1 1 1 1     1 1 1 1
stenfalk 1                 1        
lärkfalk 1   1 1   1 1     1     1  
vattenrall 1               1     1    
rörhöna 1                 1        
sothöna 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1  
trana 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ljungpipare 1   1   1 1 1 1   1 1   1  
mindre strandpipare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
tofsvipa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
brushane 1   1   1 1 1 1   1 1 1 1 1
enkelbeckasin 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
småspov 1             1 1 1     1 1
storspov 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
svartsnäppa 1   1     1   1     1   1  
rödbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gluttsnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
skogssnäppa 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
grönbena 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
drillsnäppa 1   1     1 1   1   1 1    
dvärgmås 1         1 1 1   1 1 1 1 1
skrattmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fiskmås 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
silltrut 1   1           1          
gråtrut 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
havstrut 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1
fisktärna 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
silvertärna 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
tamduva 1       1                  
skogsduva 1               1          
ringduva 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jorduggla 1     1                    
tornseglare 1     1 1 1 1       1      
gröngöling 1     1 1       1         1
spillkråka 1           1     1 1      
större hackspett 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mindre hackspett 1   1 1     1     1 1 1   1
tretåig hackspett 1       1   1     1 1     1
sånglärka 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
backsvala 1   1   1   1              
ladusvala 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hussvala 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
trädpiplärka 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
ängspiplärka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
guärla 1   1   1 1 1 1   1 1   1  
forsärla 1                       1  
sädesärla 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sidensvans 1             1           1
gärdsmyg 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
järnsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rödhake 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
näktergal 1         1                
rödstjärt 1     1 1       1 1        
buskskvätta 1   1   1 1 1   1   1      
stenskvätta 1   1 1 1 1     1 1 1   1  
dubbeltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ringtrast 1   1 1 1                 1
koltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
björktrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
taltrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rödvingetrast 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
sävsångare 1           1              
svarthätta 1   1   1 1 1 1     1 1 1  
grönsångare 1   1   1 1 1       1   1 1
gransångare 1       1 1   1 1 1   1 1 1
lövsångare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kungsfågel 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
brandkronad kungsfågel 1             1 1          
grå flugsnappare 1         1                
svartvit flugsnappare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
stjärtmes 1   1                 1    
talltita 1   1               1 1    
tofsmes 1   1 1   1   1 1     1    
svartmes 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
blåmes 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
talgoxe 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nötväcka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
trädkrypare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
nötskrika 1     1   1 1       1 1   1
skata 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
kaja 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
råka 1                   1      
kråka 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
korp 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
stare 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pilfink 1   1   1 1 1 1 1 1 1   1  
bofink 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bergfink 1     1   1     1 1        
grönfink 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
steglits 1               1     1   1
grönsiska 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
hämpling 1       1 1 1     1        
gråsiska 1   1   1     1 1          
mindre korsnäbb 1       1 1     1   1     1
domherre 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
gulsparv 1       1 1 1 1 1 1     1  
sävsparv 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Summa 132 0 91 81 91 97 91 90 94 92 93 84 92 84
placering   6 3 12 7 7 6 7 8 5 pandemi 6 10