Vårfåglar inpå knuten

 Tidpunkt för evenemanget
Vårfåglar Inpå Knuten äger rum lördagen den 8 maj mellan kl. 05.00–13.00 Man behöver inte utnyttja hela tiden för fågelobservationer.

·

· Deltagare och anmälan
Man kan delta i Vårfåglar Inpå Knuten ensam eller tillsammans med andra i ett mindre sällskap. Evenemanget är gratis och ingen förhandsanmälan behövs.

·

· Observationsområdet
Observationerna sker på en avgränsad yta. Ytan kan vara exempelvis vara en terrass, balkong eller en annan utvald punkt med en diameter på ca. 15 meter. Finns det ett fågeltorn nära inpå, eller en annan fin utsiktsplats i naturen, så är det tillåtet att räkna därifrån.

·

· Räknandet av antalet fågelarter
Det är ANTAL ARTER och inte antal fåglar som räknas. Endast vilda fåglar räknas och prickas av i formuläret. Fåglar i fångenskap, tamfåglar eller inhägnade fåglar godkänns inte. Bandspelare, visselpipor eller övriga tekniska lockmedel får inte användas. Det räcker med att en av deltagarna känner igen fågelarten visuellt eller genom hörsel.

·

· Anmälan av resultat
Resultaten uppges på anvisat formulär. Det går bra att använda både dator och telefon. Länken till rapporteringen öppnas upp när räkningen påbörjas. Rapport ska ha skickats in senast kl. 16.00 lördagen 8 maj. Det går att börja om och skicka in rapporten igen om det tillkommer arter eller man gjort något fel.

·
Länk till rapportformuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/GVJMLJM

·

· Publicering av resultaten
Resultaten från Vårfåglar Inpå knuten publiceras på BirdLife Sveriges hemsida och Facebook samma kväll som evenemanget, senast kl. 18.00
Om man deltagit i rapporteringen så ser man resultatet direkt efter man skickat in. Sidan kan man sedan uppdatera (ladda om) för att följa resultatet under dagen.

Vi uppdaterar löpande på evenemanget på vår Facebooksida: https://fb.me/e/3Pe5afj8e