Alförrädare (Polysticta stelleri) Steller's Eider
Alförrädare (Polysticta stelleri) Steller's Eider

Lokal: Hölick, Hälsingland
Datum: 1993-03-20
Fotograf: Stefan Persson
Bildinformation: Två hanar (vita) tillsammans med två honor. Notera hanarnas svarta haka och gröna nackfläck.