Ängspiplärka (Anthus pratensis) Meadow Pipit Stäng fönster
Ängspiplärka (Anthus pratensis) Meadow Pipit

Lokal: Flygstaden, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2010-05-03
Fotograf: Leif Larsson
Bildinformation: En piplärka som sitter i gräset är inte lätt att artbestämma, speciellt inte då man inte ser bakklon. Vi ser dock att ansiktsteckningen ser ”snäll” ut med till synes ljus tygel. Ögonbrynsstrecket är otydligt markerat och strupsidesstrecket verkar nå näbbroten. Dessa karaktärer stämmer bra på ängspiplärka. Tittar vi noga så finner vi att submustaschstrecket är förhållandevis smalt (bredare hos trädpip), och att flankens fläckar är ungefär lika stora som längre upp på bröstet. Även näbben är i klenaste laget för en trädpiplärka. Alltså ängspip!