Bändelkorsnäbb

Lokal:

Korsholmsudden, Hälsingland

Datum: 29 augusti 2005

Bildinformation:

En korsnäbb har landat vid en vattenpöl för att dricka. Den mörkstreckade dräkten säger oss att det är en ungfågel – men av vilken art? Vingbanden avslöjar att det är en bändelkorsnäbb! Den mindre korsnäbben kan visserligen sällsynt uppvisa vingband men dessa är inte lika distinkta som hos bildfågeln. Det nedre vingbandet blir dessutom hos bändel successivt bredare in mot kroppen (likt bildfågelns) vilket inte är fallet hos mindre korsnäbb.
Fotograf: Thomas Tiger