Bivråk (Pernis apivorus) European Honey Buzzard
Bivråk (Pernis apivorus) European Honey Buzzard

Lokal: Myckelängarna, Hälsingland
Datum: 2007-08-09
Fotograf: Lena Radler
Bildinformation: Den helt mörka näbben samt den orangegula irisen avslöjar att detta är en adult fågel. Hur är det då med könet? Ja, tittar vi på kinden så är den enhetligt grå vilket är typiskt för adulta hanar. Granskar vi armpennorna ser vi vidare att dessa har en mörk spets, och bildar alltså en tydlig mörk bakkant på ovansidan vingen. Detta är en hankaraktär. Även stjärtens teckning med ett stort mellanrum mellan subterminalbandet och det näst innanför liggande är typiskt för hanen.