Bivråk (Pernis apivorus) European Honey Buzzard 
Bivråk (Pernis apivorus) European Honey Buzzard

Lokal: Ålsjöängarna, Söderhamn, Hälsingland
Datum: 2015-08-13
Fotograf: Thomas Tiger
Bildinformation: Ormvråk eller bivråk? Ja, redan siluetten avslöjar en lång, nästan konvex stjärt och ett ormlikt utstickande huvud vilket direkt för tankarna till bivråk. Ett stort mellanrum mellan vingens (och stjärtens) subterminalband och det innanför liggande banden, säger oss att det är en bivråk. Kan vi avgöra ålder och kön? Ja, just det stora mellanrummet är typiskt för adulta hanar och vi kan också se hanens breda subterminalband i bakkanten av vingen (honan har normalt ett smalare subterminalband). Den enhetliga bottenfärgen på vingen (arm såväl som hand) skiljer också från ungfågelns (och många honors) mörkare arm och ljusare hand. Ytterligare karaktärer som är typiska för adult hane är de ”fingrade” handpennornas svarta spets som distinkt avgränsar mot fjäderns ljusare del. Honorna har en suddigare färgövergång på dessa handpennor, och ungfåglar har i stort sett hela ”fingrarna” mörka. Huvudet verkar typiskt tecknat för en adult bivråkshane; enhetligt grått, gul iris samt helgrå näbb.