Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) Firecrest
Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla) Firecrest

Lokal: Stavstensudden, Skåne
Datum: 2010-10-19
Fotograf: Olle Thyrestam 
Bildinformation:  Notera den beigegula halsboan som är typisk för just brandkronad kungsfågel. Går det att avgöra könet? Normalt har hanen betydligt mer orange i hjässfläcken än honan (som har en gul hjässfläck), men en del honor kan även ha inslag av orange varför det kan vara vanskligt att säkert avgöra könet på bildfågeln.